คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.01.2565
2

สอจ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.01.2565
4

สอจ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.01.2565
4

สอจ.สตูล ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดวางระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร GMP & HACCP” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME (RISMEP) ประจำปีงบประมาณ 2565

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

13.07.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16.07.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกรกฎาคม 2564

16.07.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19.01.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สรข.1)

14.07.2564

ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02