คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2565
1

สอจ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.06.2565
1

สอจ.สตูล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”แหล่งเงินทุน/สินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการให้แก่ผู้ประกอบการ และแนวทางในการตรียมความพร้อมในการรับรอง มผช.”

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

25.05.2565

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13.07.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

05.01.2565

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีที่ผ่านมา)

19.01.2565

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สรข.1)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02