คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
10.05.2565
7

สอจ.สตูล ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
10.05.2565
6

สอจ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานดูดทรายในเขตอำเภอควนโดน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.05.2565
6

สอจ.สตูล ร่วมประชุมและส่งมอบบรรจุภัณฑ์โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge -Bases OTOP : KBO)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

13.07.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29.03.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

16.07.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกรกฎาคม 2564

19.01.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สรข.1)

29.03.2565

ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02