สอจ.สตูล เปิดให้บริการศูนย์ Mini ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เปิดให้บริการ ศูนย์ Mini ITC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์

- ดีไซน์บรรจุภัณฑ์

สามารถติดต่อเข้ารับบริการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 074 7220171 , 08 0446 9226

 

 

ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังแนบ