สอจ.สตูล ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดวางระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร GMP & HACCP” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME (RISMEP) ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2565 นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางพรศรี บุญมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ นักวิชาการอุตสาหกรรม, นายจิรวัฒน์ อับดุล นักวิชาการมาตรฐาน และนางสาวนุรไอนี แดงนุ้ย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดวางระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร GMP & HACCP” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME (RISMEP) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมเดอะวันบูติก ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล