สอจ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางพรศรี บุญมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสตูล ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดทำหนังสือ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายเอกรัฐ หลีเส็น) เป็นประธาน