สอจ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายปิตินันต์ อักษร หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด, รอง ผวจ.สตูล, นายอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสตูล, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล, ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,  ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสตูล, ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล, ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

โดยที่ประชุมมีประเด็นในวาระเพื่อทราบ คือ นายอำเภอละงู นำเรียนที่ประชุมรายงานสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ขณะนี้ที่อำเภอละงู พบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลัสเตอร์กองทัพเรือประจำการ สถานีเรือละงู จากการตรวจ ATK ในระว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2565 พบผล ATK+ จำนวน 5 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวในเรือ จำนวน 50 ราย และคลัสเตอร์โรงงาน บริษัท มาสเตอร์พาราวู้ด จำกัด จากการตรวจ ATK ในระว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2565 พบผล ATK+ จำนวน 13 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 52 ราย

อีกทั้งในวาระเพื่อพิจารณา มีการพิจารณาให้เปิดการเรียนการสอนแบบ Onsite ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 18 แห่ง รวมทั้งการพิจารณาให้มีการละหมาดในวันศุกร์ จำนวน 4 แห่ง