สอจ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน ”กาหลง” เรามีสัญญากับธรรมชาติ”

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน “กาหลง : เรามีสัญญากับธรรมชาติ” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแบรนด์กาหลง เป็นสินค้าเศรษฐกิจใหม่ในภาวะวิกฤตโควิด-19 จ.สตูล” ณ ที่ทำการหมู่บ้านทุ่งพัก ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล