สอจ.สตูล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”แหล่งเงินทุน/สินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการให้แก่ผู้ประกอบการ และแนวทางในการตรียมความพร้อมในการรับรอง มผช.”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายไชยรัตน์ วงศ์อนันต์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แหล่งเงินทุน/สินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการให้แก่ผู้ประกอบการ และแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” ณ ห้องประชุมนครี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล