สอจ.สตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้า)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอำนาจ ศรีอินทร์เกื้อ อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายโสภณ วาสประสงค์ เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สอจ.สตูล (กลุ่มที่ 1) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้า) ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิด