สอจ.สตูล จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. – 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยเชิญหน่วยงานเครือข่ายในการส่งเสริม SME (Business Development Service Provider : BDSP) และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider : SP) เข้าร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานยกระดับกลไกสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยเครือข่ายบริการธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งมี นายรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย