โครงสร้างเว็บไซต์

02
ข่าวประชาสัมพันธ์
03
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม
06
กฏ ระเบียบ ประกาศ
07
นโยบาย แผน และรายงานผล
09
รับสมัครงาน
10
TOR
12
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
13
คลังภาพกิจกรรม
14
ติดต่อเรา
15
ความเคลื่อนไหวการลงทุน
16
Q&A