ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.04.2566
15

ผตร.อก. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ส่งเสริมธุรกิจดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.04.2566
14

สอจ.สตูล ร่วมกับ ศภ.11 จัดอบรมหลักสูตร “การทำแซนวิช” ให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.04.2566
11

สอจ.สตูล จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

04.10.2565

O15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

25.05.2565

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11.10.2565

ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

30.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03