คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
0

สอจ.สตูล เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
1

สอจ.สตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้า)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
0

สอจ.สตูล ลงพื้นที่สำรวจและเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ OPOAI-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02