ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.04.2566
1

ผตร.อก. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย MIND “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ส่งเสริมธุรกิจดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.04.2566
4

สอจ.สตูล ร่วมกับ ศภ.11 จัดอบรมหลักสูตร “การทำแซนวิช” ให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.04.2566
1

สอจ.สตูล จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03