ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
1

สอจ.สตูล ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2567

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
1

สอจ.สตูล ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ และโครงการสร้างผู้ประกอบการจากช่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
2

อสจ.สตูล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03